EMG Nedir? EMG Nasıl Çekilir? EMG Neden Çekilir? - Sağlık Dünyam

EMG Nedir? EMG Nasıl Çekilir? EMG Neden Çekilir?


EMG (Elektromiyografi) Nedir?


Bu makalede EMG nedir,EMG nedir tıp,EMG neden çekilir,EMG nasıl çekilir,EMG ne kadar sürer,karpal tünel nedir gibi soruların cevabı verilecektir.

EMG, vücuttaki iskelet kaslarının sinirsel uyarım sonucu cevaplarını incelemek için hem kas hem de sinirler üzerindeki sorunları anlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Somatik motor nöronlar tarafından, iskelet kaslarının kasılmak üzere uyarılması ile kaslar tarafından oluşturulan aksiyon potansiyelleri yayılarak deri yüzeyine yerleştirilen yüzeyel elektrotlarla kaydedilebilir. 

Elde edilen kayıtlar elektromiyogram (EMG) olarak adlandırılır. EMG kayıt işlemine elektromiyografi, kayıtta kullanılan cihaza elektromiyograf denir.

Hangi kas incelenmek istiyorsa elektrot o bölgeye yerleştirilir.Kas kasıldığı ve haraket yapıldığı zaman elektromiyograf kaydetmeye başlar.Ayrıca kayıt için her kasa ait referans(toprak) elektrot uygun yere yerleştirilir.


EMG Neden Çekilir?EMG başlıca kas uyarılması ve kasılması anormalliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır.Ayrıca;

1-)Kası uyarmak için sinirsel bir uyarı gereklidir.Bu uyarı da motor nöronlarla sağlanır.Bu tip nöronlarda omurilik ön boynuzunda bulunur.Dolayısıyla ön boynuz motor hücrelerini incelemek için EMG kullanılabilir.

2-)EMG, sinirlerin uzanan iletim yolları olan aksonları incelemek için kullanılabilir.

3-)EMG, motor ünitelerin ve nöromüsküler kavşakların incelenmesi için kullanılabilir.

4-)EMG, kas lifleri ve periferik duysal sinirlerin fizyolojik ve patofizyolojik durumuna ilişkin
bilgi veren yardımcı bir muayene yöntemidir.


5-)Sinir sıkışmalarını incelemek için kullanılır.En sık kullanılan sinir sıkışması durumu da karpal tünel sendromudur.Dirsekteki sinir sıkışmalarına bağlı elde ve kolda hissedilen uyuşmalar da EMG ile kolaylıkla incelenebilir.

6-)Bel ve boyun fıtıklarının derecesini anlamak için de EMG'ye başvurulur.

7-)Diyabete bağlı nöropatileri incelemek için kullanılabilir.


EMG Çekiminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler1-)EMG çekilmeden önce hekimle iletişim halinde olmak gerekir.Eğer kalp pili gibi aletler taşınıyorsa bunu hekime bildirmek gerekir.Çünkü kalp piline yakın yerleştirilen EMG elektrotları kalp pilini bozabilmektedir.

2-)Genelde EMG kaydından önce hastanın tok korna gelmesi önerilir.

3-)Testi yaparken deri ile temas gerektiği için rahat çıkarılabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

4-)Herhangi bir kozmetik madde (krem gibi) sürülmemiş olması gerekir.

5-)Saat,bileklik gibi el ve kola takılan takılar çıkarılması tercih edilir.

6-)Düzenli kullanılan ilaçlar kullanılmaya devam edilebilir.Ama kan sulandırıcı, kullanılan ilaçlar arasındaysa hekim uyarılmalıdır.Çünkü kas içinde kanamalara sebep olabilir.


EMG Nasıl Çekilir?
Biceps ve Triceps EMG Kaydı


EMG kaydı alınırken enjektör iğnelerine tel eklenerek oluşturalan özel elektrotlar kullanılır.Kasta olan değişiklikler bu elektrotlar tarafından algılanır.

Herhangi bir elektrik akımının hastaya verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Bu örneğimizde EMG'nin nasıl çekildiğini agonist ve antagonist kas kasılmalarının ve ko-aktivasyonun elektrofizyolojik olarak tespit edilmesi amacıyla kola yerleştirilen yüzeyel elektrotlar yardımıyla biceps brachii ve triceps brachii kaslarından elektromiyogram (EMG) kaydının yapılması üzerinden açıklayacağım.

Bu prosedürler başka kaslar için genel olarak aynı olmakla birlikte elektrotların bağlandığı yer gibi bazı değişiklikler içerir.


Elektrotların Yerleşim Yerleri-EMG kaydı için elektrotlar uygun yerlere yerleştirilir.

- Kanal 1’e(Elektromiyogramda) bağlı olan kaydedici elektrotlar biceps kasının üzerine 8 cm aralıklarla yerleştirilir.


- Kırmızı kablo ya da aktif elektrot (+ elektrot) proksimale, beyaz kablo ya da referans elektrot (- elektrot) distale, toprak elektrotu ise el bileğine yerleştirilir.


- Kanal 2’ye bağlı olan kaydedici elektrotlar triseps kasının üzerine 8 cm aralıklarla yerleştirilir.


- Yine aktif elektrot (+ elektrot) proksimale, beyaz kablo ya da referans elektrot (- elektrot) distale, toprak elektrotu ise el bileğine yerleştirilir.
EMG Kaydı Örneği


 

EMG Ne Kadar Sürer?EMG kaydı dış etkenlere ve hastaya bağlı değişmekle birlikte genelde yarım saat-2 saat arasında değişiklik gösterir.


Tuzak Nöropati Nedir?Tuzak nöropati, periferik(çevresel) sinirlerin uzandığı yol boyunca kemik sıkışması gibi faktörlerle bası altına alınması ve ilerlediği veya ulaştığı yerde ağrı,uyuşukluk gibi durumların meydana gelmesiyle kendini belli eden hastalıklardır.En sık görülen tuzak nöropati karpal tünel sendromudur.


Parmaklarda ve Avuç İçinde Uyuşma ve Ağrı Hissetme:Karpal Tünel Sendromu
Karpal Tünel Sendromunda Median Sinirin DurumuBilek kısmında altta küçük bilek kemikleri, üstünde ön kolun fleksor kaslarına ait tendonlar ve onun üstünde de lıgamentın yer aldığı geçite karpal tünele adı verilir.Bu tünelden tendonların üstünden  median  sinir de geçmektedir.Kanal bölgesindeki mikrotravmalar,kanal hacminde deforme veya kanal içeriğinde patolojik artış gibi durumlarla median sinirin sıkışması da karpal tünel sendromuna sebep olur.Örneğin romatoid artrit, eklemi deforme ederek tuzak nöropati sıklığını artırır.Miksödem, akromegali ve amiloidoz hastalığa özgü materyelin tünel yada pasaj içinde birikmesi ile kanal bölgesinde hacim daralması yaparak sinir sıkışmasını arttırırlar. 


Karpal Tünel Sendromu BelirtileriKarpal tünelin klinik seyri genelde 3 döneme ayrılır.

1-Subklinik dönem

Bu dönemde hastanın hiç bir yakınması yoktur. Ancak sinir ileti çalışmaları ile tuzağa uğrayan bölgede lokal iletim yavaşlaması saptanır. Örneğin sağ elinde KTS olan bir hastada asemptomatik sol elde bilek kanalı boyunca lokalize sinir iletim yavaşlaması saptanabilir . Bunun tersi de görülebilir. İlk başta bir yakınma görülmediği için farkedilmediği takdirde ilerleyici bir seyir göstererek daha büyük sorunlara yol açabilir.

2-Ağrı ve parestezi(batma,yanma,uyuşma,güçsüzlük) dönemi

Vakaların hemen hemen hepsinde geceleri artan ağrı ve parestezi görülür.Bu ağrı ve parestezi median sinirin uyardığı ilk 3 parmakta(baş parmak,işaret parmağı,orta parmak) yoğun olarak hissedilir.Ayrıca proksimale yayılarak avuç içi ağrısı,uyuşması da görülebilir.Karpal tünele bağlı ağrılar genelde yatar pozisyonda görülür ve kişiyi gece uykudan uyandırır.Bu uykuda kas aktivitesinin olmaması, horizontal pozisyon ve elin volar fleksiyonundan dolayı intestisiyal sıvı basıncı artışına bağlı bilekte median sinirin dolaşım bozukluğuna bağlanır.

3-Nörolojik bulgular dönemi

 Bu dönemde lokalize demiyelinizasyonun artışı ve aksonal dejenerasyonun eklenmesi ile sinirin innerve ettiği alanda kas parezisi(felci) ve atrofiler(kas ufalması), deride hipoestezi ve anestezi gibi belirtiler karşımıza çıkar. Sıklıkla nörolojik bulguların şiddeti arttıkça, ağrı ve parestezilerin de giderek azaldığı saptanır. 


Karpal Tünel Sendromu TedavisiKarpal tünel de dahil olmak üzere tuzak nöropatilerinin tedavisinde genel yaklaşım tuzak bölgesinde ki basının cerrahi yöntemle kaldırılmasıdır. Cerrahi endikasyon zamanı buna göre önem taşır. Hastaların üçüncü döneme (nörolojik bulgular dönemi) girmeden cerrahi dekompresyonu(basının ortadan kaldırılması) yüz güldürücüdür. Üçüncü dönem içinde yapılan cerrahi girişimlerde alınan sonuçlar yeterli olmayabilir.Ayrıca lokal kortikosteroid enjeksiyonları da hastaların bir kısmında rahatlama sağlamaktadır.


 
Yorum Gönderme

0 Yorumlar