EKG Nedir? EKG Nasıl Okunur? - Sağlık Dünyam

EKG Nedir? EKG Nasıl Okunur?EKG (Elektrokardiyografi) Nedir?
EKG, göğüs duvarına yerleştirilen elektrotlar yardımıyla kalp kasının ve kalbin sinirsel ileti ağının elektriksel durumunu gözlemlemeye dayanan bir yöntemdir.EKG genelde göğüs ağrısı hissedildiği andan itibaren 10 dakika içinde,çarpıntı şikayeti ile gelen hastalarda,inme ile gelen hastalarda,anemiye kadar varan kan kayıplarında kalbin durumunu değerlendirmek için acilen kullanılması gerekir.EKG, maliyeti ucuz olduğu için,değerlendirmesi rahat olduğu için ve rahatlıkla tekrarlanabildiği için sık kullanılan bir yöntemdir.

Bu makalede EKG nasıl okunur,kalp grafiği nasıl yorumlanır,EKG neleri gösterir,EKG dalgalarının yorumları gibi sorular cevaplandırılacaktır.EKG Neleri Gösterir?1-)Kalp kasında var olan yapısal kalp bozuklukları

2-)İskemik kalp rahatsızlıkları

3-)Kalp krizi durumu

4-)Pulmoner rahatsızlıklar

5-)Kalsiyum,potasyum gibi elektrolit bozuklukları

6-)Bazı zehirlenmeler

7-)Ölüm durumunun onaylanması

8-)İlaç etkileşim ve etkileri


Kalp Grafiği (EKG) Nasıl Yorumlanır?Klasik 12 derivasyonlu bir EKG'nin okunması sırasında bakılması gereken bazı şeyler ve bunların sırası vardır:

1. HIZI hesaplama:Normal bir sinüs ritminde 60-100 dk/atım olmalıdır.

2. RİTMİ belirleme:Normal bir sinüs ritminde her bir P dalgası arası mesafe eşit olmalı yani ritim düzenli olmalıdır.


3. QRS EKSENİNİ belirleme:QRS kompleksinin genişliği 0.12 saniyeden kısa olmalıdır.


4. INTERVALLERİ hesaplama


5. HİPERTROFİ varlığını irdeleme


6. INFARKSİYON konusunda belirti var mı diye arama
EKG Sonucu Nasıl Okunur?
1-)Hız Hesaplama

Klasik sağlıklı bir bireyin EKG kaydında sırasıyla P,QRS,T dalgaları genellikle peşpeşe bulunur.Bazı durumlarda bazıları bulunmayabilir.Hız hesaplarken ritmin düzenli veya düzensiz olmasına göre hesaplama yolu değişir.

a-)Ritim Düzenli İse


Kalp Hızı Hesaplama

Ritim düzenli ise 6 saniyelik bir EKG kaydında R dalgaları sayılır ve 10 ile çarpılır veya  2 R dalgası arasındaki 5 birimlik büyük kareler sayılır sonrasında 300 o sayıya bölünür.Yani mesela 2 R arasında 2 büyük kare varsa kalp hızı 300:2=150 olarak belirlenir.

b-)Ritim Düzensiz İse

15 büyük kare içinde QRS kompleksi sayılır ve çıkan sonuç 20 ile çarpılır.

2-)Ritmi Belirleme


Düzenli Sinüs Ritmi

Bir ölçek kullanılarak 2 R arası mesafe hesaplanır.Bunun sonucunda;

•Her R arası mesafe eşit mi?

•Ara sıra düzensizlik mi var?

•Düzenli bir şekilde düzensizlik mi var?  sorularına cevap verilir.

3-)P Dalgasını İrdele

Düzenli P Dalgası

• P dalgaları mevcut mu?

• Bütün P dalgaları morfolojisi aynı mı?


• P dalgaları düzenli bir aralıkta mı?

• Her bir QRS kompleksinden önce bir P dalgası var mı?

Normal bir EKG sinüs ritminde her QRS kompleksinden önce P dalgası bulunur ve düzenli aralıktadır.

4-)PR İntervalini İncele

Normal bir sinüs ritminde PR intervali 0.12-0.20 saniye arasında olmalıdır.EKG Dalgalarının AnlamlarıEKG Dalgaları

EKG'nin yorumlanmasından önce dalgaların anlamlarını bilmek gerekir.
1-)P Dalgası

Atriumların depolarizasyonunu yansıtır.EKG kaydındaki ilk defleksiyondur.Her QRS dalgasından önce bulunması gerekir.Eğer olup olmadığı hakkında şüphe duyuluyorsa olmadığı varsayılır.

2-)QRS Kompleksi

Ventrikül depolarizasyonunu yansıtır.

3-)T Dalgası

Ventriküllerin repolarizasyonunu gösterir.

4-)U Dalgası

T dalgasından sonra görülür ve her zaman görülmez.Oluşum nedeni tam olarak bilinememektedir.

5-)P-R İntervali

Atriumların depolarize olup AV düğümü geçmesini gösteren süredir.

6-)QT İntervali

Ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyonunu gösterir.EKG Örnekleri Yorumlama
1.Durum


1. Derece AV Blok
• Hız? 60 atım/dk

• Ritim düzeni? Düzenli ritim

• P Dalgaları? Normal


• PR intervali? 0.36 saniye

• QRS süresi? 0.08 saniyeYorum:Diğer her şey normalken PR intervalinin olması gerekenden daha uzun olması sebebiyle 1.Derece AV Blok tanısı koyulabilir.Yani AV düğüm veya his demetlerinde yavaşlama ve uzun gecikmeler vardır.

2.Durum


2. Derece AV Blok,Tip I
• Hız? 50 atım/dk

• Ritim düzeni? Düzenli düzensiz

• P dalgaları? Normal, fakat 4.QRS yok

• PR intervali? Uzamış

• QRS süresi? 0.08 saniye

Yorum:PR intervali giderek uzuyor ve ardından impuls tamamen bloke oluyor.Bundan dolayı 2.Derece AV Blok. Tip I tanısı koyulabilir.

3.Durum

2. Derece AV Blok,Tip II
• Hız? 40 atım/dakika

• Ritim düzeni? Düzenli

• P dalgaları? Yok, her 3 QRS’in 2’si

• PR intervali? 0.14 s


• QRS süresi? 0.08 saniye


Yorum:Ara sıra P dalgaları tamamen bloklanır (P dalgalarını QRS takip etmez).Bu yüzden 2. Derece AV Blok, Tip II tanısı koyulabilir.


4.Durum

EKG'nin ST kısmı çok fazla ve önemli bilgi verir.Bunlar;

–ST elevasyonu ve non-ST Elevasyonu tipi miyokard infarktüsleri

–Sol Ventrikül Hipertrofisi


–Dal Blokları


Miyokard dokusuna kan akımı aniden azaldığı veya bir kısmına kan akımı kesildiği zaman, (EĞER KAN AKIMI UYGUN BİR SÜREDE RESTORE OLMAZSA), kalp dokusunda (birbirini takip eden) bir dizi hasar oluşur. (Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır?)

İskemia (yetersiz doku perfüzyonu) ile başlar.Nekroz (infarksiyon) takip eder ve sonunda fibrozis (skar doku oluşumu) gelişir.Bu olaylarla ilintili olarak EKG bulguları zaman bağımlı olarak değişir.

Ülkemizdeki dolaşım sistemi hastalıklarından görülen ölümlerin %40'ı kalp krizidir.Kalbi besleyen koroner damarların tıkanma sebebi aterosklerozdur.

Kalp krizi için risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

Yaş: Erkeklerde > 45, kadınlarda > 55 yaş veya erken menopoz

- Aile öyküsü: 1. derece erkek akrabalarda 55, kadın akrabalarda 65 yaşından önce koroner arter hastalığı öyküsü

- Sigara içmek

- Hipertansiyon

- Hiperlipidemi

- Diyabetes mellitus


- Obezite 

Kalp krizi türüne bağlı EKG deki özelliklerine göre ST elevasyonlu ve ST elevasyonsuz MI olarak ikiye ayrılır. (Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır?)

ST Elevasyonlu İnfarktüste Görülen EKG Değişiklikleri

ST Elevasyonlu İnfarktüste Görülen EKG Değişiklikleri

A-)Hasar oluşmadan önce →Normal EKG

B-)İskemi Durumu→ST depresyonu, pik yapmış T- dalgaları, ardından T-dalgası inversiyonu görülür.


C-)İnfarksiyon→ST elevasyonu ve  patolojik dalgalar ortaya çıkar.

D ve E-)Sürmekte olan infarksiyon EKG kaydına patolojik Q dalgaları ve T dalgası ters dönmesi şeklinde yansır.

F-)Fibrozis→ST segmentleri ve T dalgaları normale döner fakat derinleşmiş Q dalgası artık kalıcıdır.Herhangi bir EKG kaydında bir kişinin kalp krizi geçirip geçirmediği anlaşılabilir.


Kalp Krizi Geçiren Kişinin EKG Kaydı


5.Durum

Sol Ventrikül Hipertrofisi

Kalp kası duvarı kalınlaştıkca miyokardiyumdan geçen elektrik akımı artacak ve bu da QRS voltajında yükselmeyle sonuçlanır.Yani sol ventrikül hipertrofisi EKG kaydında QRS kompeksi aplitütünün aşırı yüksekliğiyle karakterizedir.Yorum Gönderme

0 Yorumlar