Yeni Bir Multipl Skleroz(MS) Subtipi Keşfedildi! - Sağlık Dünyam

Yeni Bir Multipl Skleroz(MS) Subtipi Keşfedildi!

Nöron

Yeni bir multipl skleroz alt tipi bulundu. Bilim adamları bu keşfin bir gün bu hastalığa sahip kişiler için daha spesifik teşhislere ve kişiselleştirilmiş tedavilere yol açabileceğini umuyorlar.

Multipl skleroz (MS) semptomlarına göre çok geniş bir yelpazeye sahiptir.Semptomları nispeten ılımlıdan sakatlığa kadar değişebilir.

Ayrıca multipl skleroz(MS) beyin ve vücut arasında büyük bir bozulmaya neden olabilir. Şu anda MS için etkin bir tedavi yoktur.

Ohio'daki Cleveland Kliniği'nde yeni keşfi yapan araştırmacılar, bu yeni keşfin multipl skleroz hastalığının altta yatan mekanizmalarının nasıl kişiden kişiye değiştiğini anlamak için büyük yarar sağlayacağını belirtiyorlar.

Ekip bu yeni subtipe myelocortikal MS (MCMS) adını vermişlerdir.Lancet Neurology adlı dergide yaptıkları bir konuşmada bu yeni subtipin beyin sinir hücrelerinin ölümüyle karakterize olduğu ancak klasik multipl skleroz hastalığında olduğu gibi sinirlerin koruyucu miyelin kulıfına zarar vermediğini belirtmişlerdir.Tipik olarak multipl sklerozda bağışıklık hücreleri, miyelin olarak bilinen bu yağlı koruyucu maddeyi demiyelinizasyon olarak bilinen bir süreçte yok eder. 


Yeni Subtip 100 Beynin Analiz Edilmesiyle BulunduYeni subtip myelocortikal MS, MRG(Emar) ile görüntülendiğinde klasik multipl sklerozdan ayırt edilememektedir.Ancak postmortem(ölüm sonrası) dokular incelendiğinde yeni subtip bulunabilmiştir.

Yeni çalışmada, araştırmacılar beyinlerini bilimsel araştırmaya bağışlamış olan multipl sklerozlu 100 kişiden postmortem beyin dokusunu incelediler. Araştırmacılar bu analizden beyinlerin 12'sinin demiyelinizasyon yaşamamış olduklarını belirlediler.

Ekip daha sonra nörolojik hastalığı olmayan,demiyelinizasyon olan ve yeni subtip multipl skleroz olduğu düşünülen 12 beyini karşılaştırdı.

MCMS olarak sınıflandırılan beyinler ve demiyelinizasyon belirtileri sergileyen beyinlerin her ikisi de omurilikte ve serebral kortekste MS'de tipik olduğu düşünülen lezyonlar gösterdi. Her iki beyin grubu da sağlıklı insanların beyinlerine kıyasla daha düşük bir nöron yoğunluğuna sahipti.


Daha Hassas Stratejiler GerekliYazarlar, beynin nöronlarının dejenerasyonunun ve demiyelinizasyonunun, ayrı olarak ortaya çıkabilen MS'in belirtileri olduğu ve yaşayan hastalarda bu farklı alt tiplerin doğru bir şekilde teşhis edilmesi için yeni görüntüleme tekniklerinin gerekli olduğu sonucuna varmışlardır.

Cleveland Clinic'in Mellen Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde beyin bağışı programının klinik direktörü olan Daniel Ontaneda'nın açıklamasına göre;
 

Bu yeni MS alt tipinin tanımlanması, MCMS'nin patolojisini doğru bir şekilde teşhis etmek ve anlamak için daha hassas stratejiler geliştirme ihtiyacı doğmuştur.
 

Bu bulguların, farklı MS formlarıyla yaşayan hastalar için yeni tedavi olanakları doğurması ümit edilmektedir.

Nöronal dejenerasyon,multipl sklerozlu hastaların beyinlerinde beyaz madde miyelin kaybı olmadan da ortaya çıkabiliyor. Bu bilgi, MS'de sakatlığın ilerlemesini durdurmak için kombinasyon terapilerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Multipl Skleroz Nedir?Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.Semptomlar geniş bir aralıktadır. Daha hafif vakalarda, bacaklarda uyuşma olabilir. Şiddetli vakalarda felç veya görme kaybı olabilir.

Multipl sklerozun (MS) herhangi bir kişide nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek mümkün değildir.

Kadınlarda erkeklerden iki ila üç kat daha sık görülür ve teşhis genellikle 20 ile 50 yaş arasında koyulur.


MS, merkezi sinir sistemini etkiler, ancak tam olarak neden gerçekleştiği belirsizdir.

Merkezi sinir sisteminde sinir lifleri onları koruyan miyelin bir kılıfla çevrelenir. Miyelin ayrıca sinirlerin elektrik sinyallerini hızlı ve verimli bir şekilde iletmesine yardımcı olur. MS'de miyelin kılıfı birden fazla alanda kaybolup skar veya skleroz bırakır.

Multipl skleroz "birden fazla alanda skar dokusu" anlamına gelir.

Miyelinin bulunmadığı bölgelere plak veya lezyon denir. Lezyonlar kötüleştikçe, sinir lifleri kırılabilir veya hasar görebilir. Sonuç olarak, beyinden gelen elektriksel impulslar hedef sinirlere doğru bir şekilde şekilde akamaz.

Miyelin olmadığında, lifler elektriksel impulsları hiç yapamazlar. Beyinden kaslara mesajlar iletilemez ve haraket sorunları görülür.


Multipl Skleroz BelirtileriMS, vücuttaki tüm eylemleri kontrol eden merkezi sinir sistemini etkiler. Beyne giden ve beyinden mesaj taşıyan sinir lifleri hasar gördüğünde, vücudun herhangi bir yerinde semptomlar ortaya çıkabilir.
 
MS'in genel belirtileri şunlardır:

 
1-)Kas Güçsüzlüğü


2-)Görme sorunları


3-)Koordinasyon ve denge ile ilgili zorluklar


4-)Uyuşma ve karıncalanma

5-)Düşünme ve hafıza problemleri


Mesane Problemleri: Mesanenin tamamen boşaltılması, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma zorluğu olabilir.

Bağırsak Sorunları: Kabızlık dışkının bağırsakta kalmasına neden olabilir ve bu da ilerleyen zamanlarda dışkı tutamama sorununa yol açabilir.

Yorgunluk: Bu, hastaların yüzde 90'ı kadarını etkiler ve iş yerinde veya evde çalışma yeteneğini zayıflatabilir.

Baş Dönmesi ve Vertigo: Bunlar denge ile ilgili zorluklarla birlikte sık görülen problemlerdir.

Cinsel İşlev Bozukluğu: Hem erkek hem de kadınlarda cinsiyete olan ilgi kaybı yaygındır.

Spastisite ve Kas Spazmı: Omurilikteki ve beynindeki hasarlı sinir lifleri ağrılı kas spazmlarına neden olabilir. Kaslar sertleşebilir ve spastisite olarak bilinen harekete dirençlilik durumu gelişebilir.

Tremor: İstemsiz titreme hareketleri olabilir.

 
Görme Sorunları: Çift görme veya bulanık görme, kısmi veya tamamen görme kaybı veya kırmızı-yeşil renk bozulması olabilir. Bu genellikle bir seferde bir gözü etkiler. Optik sinir iltihabı, göz hareket ettiğinde ağrıya neden olabilir.

Yürüyüş ve Hareketlilik Değişiklikleri:
MS, kas zayıflığı ve denge, baş dönmesi ve yorgunluk sorunları nedeniyle insanların yürümesini etkileyebilir.

Duygusal Değişiklikler ve Depresyon: Beyindeki demiyelinizasyon ve sinir lifi hasarı, beklenmeyen ve engelleyici bir bozukluk olan duygusal değişimleri tetikleyebilir. Araştırma, MS'i yüzde 50'lik bir depresyon olasılığı ile ilişkilendirmiştir.


Multipl Sklerozun Erken İşaretleri1-)Bulanık veya çift görme


2-)Göz ağrısına ve hızlı görme kaybına yol açan optik nörit


3-)Kaslarda zayıflık ve sertlik


4-)Ağrılı kas spazmları


5-)Kol, bacak, yüz veya gövdede karıncalanma veya uyuşma


6-)Sakarlık


7-)Yürümede güçlük 


8-)Mesane kontrolünün kaybı veya aniden idrara çıkma ihtiyacı


9-)Kalıcı baş dönmesi
 

Bu belirtiler ortaya çıkarsa, kişi bir doktora görünmelidir.

Multipl Skleroz TeşhisiDoktor bir fizik muayene yapacak, semptomları soracaktır ve hastanın tıbbi geçmişini göz önünde bulunduracaktır. Tek bir test, tanıyı doğrulayamaz, bu nedenle bir hastanın tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığına karar verirken birkaç test gerekir.

Nörolojik muayene, görüntüleme taramaları, beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG, omurilik sıvısı analizi ve muhtemelen başka testler olacaktır. Bunlar belirtilerin diğer olası nedenlerini dışlamaya yardımcı olabilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar