Lösemi ve Lenfoma Arasındaki Farklar ve Bilinmesi Gerekenler - Sağlık Dünyam

Lösemi ve Lenfoma Arasındaki Farklar ve Bilinmesi Gerekenler

Bir Lösemi Türünde Kan Hücreleri

Kanser, kan dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Lösemi ve lenfoma her ikisi de kan kanseridir. Ana fark, lenfomaların lenf düğümlerini etkileme eğiliminde olmasında karşın löseminin kan ve kemik iliğini etkilemesidir.

İki tür kanser arasında bazı benzerlikler olsa da, bunların nedenleri, kökenleri, semptomları, tedavisi ve sağkalım oranı farklıdır.

Bu yazıda lösemi ve lenfoma arasındaki benzerlik ve farklılıklar kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.Lösemi ve Lenfoma Nedir?Lösemi ve lenfoma, kanı etkileyen iki tür kanserdir. Her iki kanser de tipik olarak beyaz kan hücrelerini etkiler.

LösemiLösemi, kemik iliği çok fazla anormal beyaz kan hücresi ürettiğinde ortaya çıkar. Hızla ilerleyen vakalar olsa da, genellikle yavaş büyüyen bir kanserdir.

Bir kişide lösemi varsa, anormal beyaz kan hücreleri normal bir döngüde ölmez. Bunun yerine, beyaz kan hücreleri hızla çoğalır, sonuçta vücutta oksijen taşımak için gerekli olan kırmızı kan hücreleri için daha az yer bırakır.

Büyüme oranına göre sınıflandırılan ve kanserin vücutta bulunduğu yere göre dört ana tip lösemi vardır.


Lösemi türleri şunlardır:

1-)Akut lenfositik lösemi


2-)Kronik lenfositik lösemi


3-)Akut miyeloid lösemi


4-)Kronik miyeloid lösemiLenfomaLenfoma, bağışıklık sisteminde başlar ve bir tür beyaz kan hücresi deposu olan lenf düğümlerini ve lenfositleri etkiler. İki ana lenfosit tipi, B hücreleri ve T hücreleridir.

İki ana lenfoma türü vardır:

Hodgkin lenfoma Reed-Sterberg hücresi adı verilen spesifik bir anormal B hücresi tipini içerir.  Bu tür daha az yaygındır.


Non-Hodgkin lenfoma ise B hücrelerinde veya T hücrelerinde başlayabilir.

Bu tipler kanser hücresinin kökeni ve ne kadar hızlı veya agresif bir şekilde ilerlediklerine göre belirlenir.

Bir kişinin sahip olduğu lenfoma tipi, semptomlarını ve tedavi seçeneklerini de etkileyecektir. Lenfoma ve Lösemi Görülme SıklığıLenfoma lösemiden biraz daha fazla görülür. Araştırma, 2018'de 60.300 yeni lösemi vakası ve 83.180 yeni lenfoma vakası olacağını tahmin etmektedir.

Bir raporda, hem lösemi hem de lenfomanın erkeklerde kadınlardan daha yaygın olduğu belirtilmektedir.

Lenfomanın lösemiden daha yüksek bir sağkalım oranına sahip olduğu tahmin edilmektedir. 2018 için tahmini ölüm oranları lösemi için 24.370 ve lenfoma için 20,960'tır.Lösemi ve Lenfoma BelirtileriLösemi genellikle yavaş hareket eden ve kronik bir durumdur. Bir kişinin sahip olduğu lösemi türüne bağlı olarak, semptomlar değişebilir ve hemen ortaya çıkmayabilir.

Lösemi belirtileri şunlardır:

1-)Genişlemiş lenf düğümleri


2-)Nefes darlığı


3-)Yorgun hissetmek


4-)Ateş


5-)Burun veya diş etlerinden kanama


6-)Baş dönmesi


7-)Kronik enfeksiyonlar veya iyileşmeyen enfeksiyonlar


8-)Kolayca çürüyen cilt

9-)İştah kaybı


10-)Karın şişmesi


11-)istenmeyen kilo kaybı


12-)Ciltte pas renginde lekeler


13-)Kemik ağrısı veya hassasiyet


14-)Özellikle geceleri aşırı terleme


Karşılaştırıldığında, lenfoma semptomları, türe bağlı olarak değişir. 


Hodgkin lenfoma semptomları şunları içerebilir:

1-)Deri altındaki bir yumru (Tipik olarak kasık, boyun veya koltuk altlarında)


2-)Ateş


3-)İstenmeyen kilo kaybı


4-)Yorgunluk


5-)Sırılsıklam gece terlemeleri


6-)İştah kaybı


7-)Öksürme ya da nefes alma problemi


8-)Şiddetli kaşıntı


Non-Hodgkin lenfoma belirtileri şunlardır:

1-)Şişmiş bir karın


2-)Az miktarda yiyecekle doygun hissetmek


3-)Ateş


4-)Genişlemiş lenf düğümleri


5-)Yorgunluk


6-)Nefes darlığı


7-)Öksürük


8-)Göğüs basıncı ve ağrı


9-)Kilo kaybı


10-)Terleme ve titremeLösemi ve Lenfoma NedenleriLösemi ve lenfoma gibi kanserlerin sebebi genetik mutasyonlardır.Bu mutasyonlar radyasyon gibi dış sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir.Ayrıca bazı kişiler bu kanserlere genetik olarak daha yatkındır.

Her iki durumda da, lösemi ve lenfoma, vücudun beyaz kan hücreleriyle ilgili problemlerin bir sonucudur.

Bazı diğer durumlarda, lenf bezlerinde lösemi başlar. Lenf düğümleri, bağışıklık sistemine enfeksiyonlarla savaş konusunda yardım etmekten sorumludur. Benzer şekilde lenfoma tipik olarak lenf düğümlerinde veya diğer lenfatik dokularda başlar.


Hodgkin lenfoması, bir lenf düğümünden diğerine yayılır ve genellikle anatomik bir düzende ilerler.

Bir kişinin non-hodgkin lenfoması varsa, kanser sporadik olarak yayılabilir.Bazı tipler diğerlerinden daha agresiftir.

Her iki tipte de kanser, kemik iliğine, akciğerlere veya karaciğere yayılabilir.Lösemi ve Lenfoma Risk FaktörleriLösemi ve lenfoma farklı risk faktörlerine sahiptir.

Kronik lösemi erişkinlerde yaygındır. Buna karşılık, çocukların akut lösemi tanısı daha olasıdır. Aslında, akut lösemi çocuklarda en sık görülen kanser türüdür.

Herkes lösemi geliştirebilmesine rağmen, bazı risk faktörleri şunlardır:

1-)Genetik bozukluklar


2-)Aile öyküsü


3-)Bazı kimyasallara maruz kalma


4-)Önceki radyoterapi veya kemoterapi


5-)Sigara içmek


Lenfoma her yaşta ortaya çıkabilir. Hodgkin lenfoma tipik olarak 15 ve 40 yaşları arasında veya 50'den sonra ortaya çıkar. Buna karşın neredeyse her yaşta non-Hodgkin lenfomaları ortaya çıkabilir ancak genelde daha büyük yetişkinlerde görülür.


Hodgkin lenfoma risk faktörleri şunlardır:

1-)Aile öyküsü


2-)Zayıflamış bağışıklık sistemi


3-)Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonu


4-)HIV enfeksiyonu


Non-Hodgkin lenfoma risk faktörleri şunlardır:

1-)Zayıflamış bağışıklık sistemi


2-)Bazı kimyasallara maruz kalma3-)Kronik Helicobacter pylori enfeksiyonu


4-)önceki radyoterapi veya kemoterapi


5-)Otoimmün hastalıklarLösemi ve Lenfoma TeşhisiLösemi ve lenfoma farklı şekilde teşhis edilir ancak her ikisi de bir kişinin tıbbi geçmişinin kaydedilmesini ve fiziksel bir sınav yapılmasını gerektirir.

Lösemi teşhisi için, doktor anormal kan sayımı aramak için bir kan testi yapacaktır. Kemik iliği biyopsisi de yapabilir.

Kemik iliği biyopsisi genellikle hastanede kalış gerektirmez. Bir örnek almadan önce doktor lokal anestezi uygulayacaktır. Bazı durumlarda, doktor X-ışınları veya bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları gibi kromozom testleri veya görüntüleme testleri isteyebilir.

Bir doktor, bir kişinin lenfoma olduğundan şüphelenirse, etkilenmiş görünen dokudan biyopsi alabilir. Bu prosedür genel anestezi gerektirebilir ancak doktor lokal anestezi de kullanılabilir.Lösemi ve Lenfoma TedavisiLösemi genellikle seanslar arasında uzun bir iyileşme süresi gerektiren kemoterapi ile tedavi edilir.

Lösemi ve lenfoma farklı tedaviler gerektirir. Lösemi veya lenfoma tipi de kanserin nasıl tedavi edildiği konusunda bir fark yaratabilir.

Kronik lösemi hemen tedavi edilmeyebilir. Bunun yerine, doktor kanserin ilerlemesini aktif olarak izleyebilir. 


Tedavi için doktor aşağıdakileri kullanabilir:
 
1-)Kemoterapi


2-)Kök hücre nakli


3-)Hedefe yönelik tedavi


4-)Biyolojik terapi


5-)Radyasyon tedavisi


Hem Hodgkin hem de non-Hodgkin lenfoma için tedavi şunları içerebilir:

1-)Radyasyon tedavisi


2-)Kemoterapi


3-)Anormal hücrelerin daha fazla büyümesini engelleyen ilaçlar


4-)Hedefe yönelik tedavi


5-)İmmünoterapi


6-)Yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli


7-)Cerrahi (nadir durumlarda)Yorum Gönderme

0 Yorumlar