Yeni İlaç Antibiyotiğe Dirençli Bakterileri Öldürüyor - Sağlık Dünyam

Yeni İlaç Antibiyotiğe Dirençli Bakterileri Öldürüyor

Yanlış Antibiyotik Kullanımı Dirençli Bakterilerin Oluşmasına Neden Oluyor

Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler İçin Yeni Umut
Antibiyotik direnci, modern tıbbın şu anda uğraştığı önemli bir engeldir. Dünya çapında krizler  yarattı ve araştırmacılar bu duruma çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bir klinik deneme şimdi bu antibiyotik dirençli bakterilerin bariyerini kırıyor.

Yeni bir antibiyotik, ilaca dirençli bakterilere karşı mücadelede değerini kanıtladı.
Bakteriler bir dizi enfeksiyona neden olabilir ve bazen bu inatçı bakterileri ortadan kaldırmanın en iyi yolu antibiyotik kullanmaktır.

Bununla birlikte, birçok bakteri suşu antibiyotiklere dirençli hale gelmiştir.

Daha doğrusu, antibiyotiklerin yanlış kullanımı ya da aşırı kullanımı, dünyadaki popülasyonlarda bu sorunu daha da şiddetlendirmiştir.

Durumun ne kadar ciddi olduğu göz önüne alındığında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), etkili ilaçlarla tedavi edilmesi gereken antibiyotiğe dirençli bakterilerin bir listesini bile yayınladı.

Şimdi, yeni bir faz II randomize çalışma, bizi bu küresel krizi ortadan kaldırmak için bir adım daha ileriye taşıyor. Deneme, Japonya'nın Osaka kentinde bulunan ilaç şirketi Shionogi Inc'in araştırmacıları tarafından yönetildi.

The Lancet Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde ortaya çıkan araştırmanın sonuçları, yeni bir antibiyotiğin, komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde, diğer antibiyotiklere dirençli olan inatçı Gram-negatif bakteriler üzerine etkili olduğunu göstermektedir.


Yeni İlaç Daha Etkili ve Yan Etkisi Daha Az
Deneme Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 448 yetişkin katılımcıyla gerçekleştirildi.

Hepsi hastaneye komplike bir idrar yolu enfeksiyonu veya komplike olmayan piyelonefrit (böbrek iltihabı) ile gelmişti.

Bilim adamları, katılımcıları yeni araştırmacı antibiyotik sefiderokol ve standart antibiyotik imipenem-cilastatin'i 1-2 hafta boyunca günde üç kez almaya zorladı.

300 kişi cefiderocol, 148 kişi imipenem-cilastatin aldı. Bunlardan, imipenem-cilastatin kullanan 119 birey ve sefiderokol kullanan 252 kişi gram-negatif bir bakteri enfeksiyonu geçirdi.

Bunların arasında, çoğunluğu antibiyotiğe dirençli bakteri listesindeki "kritik öncelikli" hedeflerden olan Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae veya Pseudomonas aeruginosa idi.

Araştırmacılar, sefiderokolün, bu inatçı enfeksiyonları tedavi etmek için imipenem-cilastatin kadar etkili ve iyi tolere edildiğini ve çok yüksek etkinlik oranlarına sahip olduğunu gördüler.

Cefiderocol ve imipenem-cilastatin benzer yan etkilere sahipti; bunların en yaygınları diyare, kabızlık, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklardı.Ama yeni antibiyotiği kullananlarda bu yan etkilerin şiddeti farklılık gösterdi.


İlaç Antibiyotiğe Dirençli Bakterilere Nasıl Saldırıyor?
Araştırmacılar, sefiderokolü diğer güçlü ilaçlardan ayıran şeyin, gram negatif bakterilerin ortaya koyduğu üç ana direnci atlayabilmesi olduğunu açıklıyor.

Bunlar; antibiyotikleri dışarda tutan iki katlı dış zar, ilaçların aktivitesini engellemek için ayarlanabilen porin kanalları ve antibiyotikleri dışarı çıkaran dışarı akış (efflux) pompalarıdır.

Araştırmacılar durumu "Cefiderocol bir truva atı gibi davranıyor" diye açıklıyor. Araştırmacı Dr. Simon Portsmouth, "İlaç, bakterinin hayatta kalabilmesi için demir ihtiyacından yararlanan yeni bir hücre giriş mekanizması kullanıyor" diye ekliyor.

"Akut bir enfeksiyon sırasında", "doğuştan gelen bağışıklık" yanıtlarımızdan biri, demirden fakir bir ortam yaratmaktır. Çünkü bakteri üremek için demire ihtiyaç duyar.Buna karşılık olarak bakteri, demir alımını arttırır.

Cefiderocol demire bağlanır ve onu bakterinin demir taşıma sisteminden uzaklaştırır. Bu demir kanalları ayrıca ilacın bakterinin porin kanallarını baypas etmesine ve bakterinin dışarı akış pompaları geliştirmiş olsa bile tekrar içine ulaşmasını sağlar.

Araştırmacı "Simon Portsmouth" bu konu hakkında şunları söylüyor:

Bu yeni denemenin başarısı,  uzmanların onayladığı sefiderokolün, inatçı bakterileri alt edebilen silahların cephaneliğine önemli bir katkı yapacağını göstermektedir.

Cefiderocol, "karmaşık komorbid durumları yönetebilecek ve çok ilaca dirençli patojenlerin geniş bir yelpazesi ile hasta olan yaşlıları hem güvenli hem de tolere edilebilecek şekilde tedavi eden bir ilaçtır."

“Hastane kaynaklı pnömoni ve ventilatörle ilişkili pnömoni de dahil olmak üzere pnömoni ile ilgili devam eden klinik çalışmalar ve karbapenem dirençli enfeksiyonları olan hastalarda yapılan bir çalışma, sonuç olarak sefiderokol hakkında ek önemli bilgiler sağlayacaktır.”Antibiyotik Nedir, Neden Kullanılır?

Yorum Gönderme

0 Yorumlar