Mükemmeliyetçiliğin Psikolojik ve Fiziksel Sağlık Üzerine Etkisi - Sağlık Dünyam

Mükemmeliyetçiliğin Psikolojik ve Fiziksel Sağlık Üzerine Etkisi

Mükemmeliyetçi Düşüncelerden Kendine Zarar Veren Bir Birey

Mükemmeliyetçilik karakteri,iş görüşmesi gibi durumlarda iyi olarak algılanabilir ama bu mükemmellik için çabalamak kendinizi iyi hissettiriyor mu?


Çalışmalar, mükemmelliği sürekli olarak kovalamanın ruh sağlığınıza ve esenliğine ciddi şekilde zarar verebileceğini gösteriyor. Bu makalede, mükemmelliyetçi olmanın  tehlikeleri tartışılacaktır.

Mükemelliyetçilik Tam Olarak Nedir?
Uzmanlar mükemmeliyetçiliği “aşırı yüksek kişisel standartların ve aşırı eleştirel öz değerlendirmelerin bir kombinasyonu” olarak tanımlamaktadır. Ancak, bu tanımda çok daha fazla ayrıntı vardır.

Dünyada Gordon Flett ve Paul Hewitt, her ikisi de on yıllardır bu konuyu incelemiş olan mükemmeliyetçilik alanında önde gelen iki yetkili makamdır. Flett, York Üniversitesi Sağlık Fakültesinde profesördür ve Hewitt halen Kanada'da British Columbia Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörüdür.

İki psikolog birlikte, neredeyse 3 yıl önce yayınladıkları bir dönüm noktasında mükemmeliyetçiliğin üç ana yönünü tanımladı. “Kendine odaklı mükemmeliyetçilik, başkası odaklı mükemmeliyetçilik ve sosyal gereklilik olan mükemmeliyetçilik” olduğunu söylüyorlar.

Prof. Hewitt'in mükemmeliyetçilik hakkında  psikopatoloji laboratuvarından gelen aşağıdaki video, mükemmeliyetçiliğin bu üç türünü açıklıyor ve bunların zararlı etkilerini önleyebileceğimiz yöntemleri gösteriyor.Dilerseniz videoyu inceleyebilirsiniz.Mükemmeliyetçilik Genel Olarak Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?Mükemmeliyetçilik zihinsel ve fiziksel sağlığımızı ciddi biçimde etkileyebilir. İngiltere'deki Bath Üniversitesi Sağlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Thomas Curran ve Birleşik Krallık'ta da York St John Üniversitesi'nden Andrew P. Hill tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, yazarlar "

sosyal gereklilik olan mükemmeliyetçiliği

" açıkladı. Mükemmeliyetçiliğin üç formu arasından en zayıflatıcı olarak bu türü seçtiler.Mükemmeliyetçilik, üniversite öğrencileri üzerinde, depresyon ve intihar gibi endişe verici durumlara sebep olmaktadır.

Sosyal gereklilik olan mükemmeliyetçilikte, bireyler sosyal ortamlarının aşırı derecede zorlayıcı olduğuna, başkalarının onları sert bir şekilde yargılayacağına ve onayı güvence altına almak için mükemmelliğe sahip olmaları gerektiğine inanırlar.

Anksiyete, depresyon ve intihar düşüncesi, uzmanların sürekli olarak bu mükemmeliyetçilik biçimine bağladığı zihinsel sağlık sorunlarından sadece birkaçıdır.

Örneğin, daha eski bir çalışma, intihar ile ölen kişilerin yarısından fazlasının, sevdikleri tarafından  "mükemmeliyetçi" olarak tanımlandığını buldu. Bir başka çalışmada, intihar ile ölen gençlerin yüzde 70'inden fazlasının, kendilerinin “aşırı derecede yüksek” beklentileri yaratma alışkanlığı içinde oldukları bulunmuştur.

Zehirli mükemmeliyetçilik, özellikle genç insanları etkiliyor gibi görünüyor. Son tahminlere göre, lisans öğrencilerinin yaklaşık yüzde 30'u depresyon belirtileri yaşamaktadır ve mükemmeliyetçilik bu semptomlarla yaygın bir şekilde ilişkilendirilmiştir.

Bu eğilimler son birkaç on yıldır, özellikle İngilizce konuşan kültürlerde artmaktadır. Curran ve Hill, 40.000'den fazla Amerikalı, Kanadalı ve İngiliz üniversite öğrencisini inceledi ve 1989-2016'da mükemmeliyetçilik özelliklerini sergileyen kişilerin oranının yüzde 33'e kadar yükseldiğini gördü.

Curran ve Hill'in değindiği "

kendine odaklı mükemmeliyetçilik

"te bireyler, mükemmel olmaya irrasyonel,gerçekçi olmayan bir önem gösterirler ve kendilerinden bu gerçekçi olmayan beklentileri bekleyip gerçekleştiremediklerinde kendilerine ceza bile verirler.Bu durum klinik depresyon ve yeme bozuklukları ile bağlantılıdır.Üniversite öğrencileri ve gençler arasında erken ölüme sebep olur.


Kendine odaklı mükemmeliyetçiliğin bipolar bozukluk riskini artırdığı da söylenir. Bu durum bipolar olan kişilerin neden anksiyete yaşadığını açıklayabilir.

"

Başkası odaklı mükemmeliyetçilikte

" kişinin etrafındaki insanlara olan tahammülü çok azdır.Bu da sinir ve stresle orantılı ilerler.İnsanların mükemmel olmalarını isterler.Hiçbir yaptıklarını beğenmezler.Bu kişiler birilerine iş vermekten,ortak işler yürütmekten kaçınırlar.


Ancak, mükemmeliyetçilik sıkıntıları zihinsel sağlıkla sınırlı kalmıyor. Bazı çalışmalar, tıbbi olarak yüksek tansiyonun mükemmeliyetçi insanlar arasında daha yaygın olduğunu ve diğer araştırmacıların da bu özelliği kardiyovasküler hastalık ile ilişkilendirdiğini bulmuşlardır.Ayrıca gittikçe vücudun normal fizyolojik durumu bozulmaktadır.

Ek olarak, fiziksel hastalıklarla karşılaştığında, mükemmeliyetçilerin daha çabuk yaşlandığı veya yaşlı hissettiği bulunmuştur. Bir çalışma, bu özellikleri olan diyabet hastalarının erken ölümünün öngörüldüğünü ve Prof. Flett ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmanın Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya kalp krizi geçiren kişilerin çok daha zor bir şekilde toparlandıklarını buldu.


Sert ve Acımasız Bir İç Sesle Yaşamak
Mükemmeliyetçiliğin içsel sesiyle yaşamak kolay değildir. Mükemmeliyetçilerin içsel eleştirmenleri sürekli olarak yeterince iyi olmadıklarını yaptıkları ne olursa olsun bunu yaparken ne denli zorlandıklarını söyleyen sert bir içsel diyaloğa sahip olacaklardır.

Aynı zamanda bu kişiler sıklıkla kendilerini eleştirel oldukları için de eleştirirler ya da bu durumun kendileri için vazgeçilmez bir kusur olduğunu savunurlar.

Örneğin, Hewitt terapistlerinden biri şu durumdan bahseder: Depresyonla yaşayan ve derste A + almanın baskısı altında olan bir üniversite öğrencisi çok sıkı çalıştıktan sonra hedefine ulaştı ve en yüksek notu aldı.

Ancak öğrenci A + 'yı almak için çok çalışmasını eleştirdi. Eğer mükemmel olsaydı bunu başarmak için çok uğraşmak zorunda kalmazdı.

Psikologlar bu kişilerin iç eleştirmenlerinin tıpkı küçük bir çocuğa "kötü bir yetişkin" gibi sert bir şekilde davrandığını da ekliyor.

Mükemelliyetçiliğin Zararlarından Nasıl Kaçınılır?İçsel eleştirmenle uğraşmak zor olabilir ama bu sesi susturmak için yapabileceğiniz bir çok şey var. 

Sydney'deki Avustralya Katolik Üniversitesi'nden Madeleine Ferrari tarafından yönetilen yeni bir çalışma, öz-şefkatin mükemmeliyetçi eğilimlere sahip kişilerde depresyona karşı korunmaya yardımcı olabileceğini keşfetti.

Kendine merhameti sahip olduğunuz ya da yapmadığınız bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ancak Prof. Hewitt, bazı psikoterapi biçimlerinin insanların kendi kendilerine olan inançlarını algılamaya ve zamanla nazikçe değiştirmelerine yardımcı olabileceğinden umutludur.

Diğer psikologlar ayrıca kendi kendini sevdirmenin kişiye kendinin  öğretilebileceği konusunda ısrar ediyorlar.

Kendine şefkat konusunda klinik çalışmalar umut verici sonuçlar vermiştir. 8 haftalık eğitim kursları katılımcıların kendi kendine şefkat seviyelerini yaklaşık yüzde 43 oranında artırmıştır.

Son olarak, hayatta başarmak için kendinize hedeflediğiniz her hedefin zor olacağı gerçeğini kabul etmeniz yardımcı olabilir. Ayrıca hedeflerinizi biraz daha düşürmek de iyi olabilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar