Fallot Tetralojisi Nedir? Belirtiler ve Cerrahi Tedaviler - Sağlık Dünyam

Fallot Tetralojisi Nedir? Belirtiler ve Cerrahi Tedaviler

Fallot Tetralojisi Nedir?Normal ve Fallot Tetralojili Bir Kalp

Fallot tetralojisi, kalpteki bir dizi doğumsal problemden kaynaklanan ve kanın kalp içinde sağdan sola geçmesine neden olan konjenital (doğumsal) kalp hastalıklarından biridir.

Normalde oksijenden zengin temiz kan kalbin sol kısmında bulunur ve tüm vücuda pompalanır.Sağda bulunan kan ise oksijenden fakirdir ve akciğere temizlenmek üzere pompalanır.Fallot tetralojili hastalarda sağda bulunan kirli kan sol taraftaki temiz kanla karıştığı için bu karışık kan vücuda pompalanmış olur.Bunun sonucunda kişide siyanoz gelişir.Zaten fallot tetralojisinin de içinde bulunduğu bu hastalık dizisine sağdan sola şantlı (siyanotik) hastalıklar adı verilir. (Hastalığı daha iyi anlamak ve kalbin işleyişini öğrenmek için bu yazıları okuyabilirsiniz-Kalp anatomisi,Kardiyovasküler sistem)

Hastalık genelde bebeklik döneminde veya erken dönemlerde saptanır ve tedavi edilir.Nadiren semptomların şiddetine bağlı olarak ileri yaşlara kadar farkedilmeyebilir.

Tespit edilip uygun cerrahi tedavi uygulandığında kişiler hayatları boyunca normal bir şekilde yaşayabilmektedir.

Fallot tetralojili çocuklar endokardit açısından daha fazla risk altındadır.Endokardit kalp kapaklarının,kalbin ve damarların endotel denen iç tabakasının enflamasyonudur.Bunu engellemek için diş işlemleri gibi endokardit için riskli durumlarda önceden antibiyotik kullanılabilir.Alınması gereken diğer önlemler hekim tarafından anlatılacaktır.

Fallot tetralojisi en sık görülen siyanotik doğumsal kalp hastalığıdır.

Fallot Tetralojisinin 4 BulgusuTetralojideki "tetra" kelimesi dört anlamına gelir.Bu ismin verilmesinin sebebi fallot tetralojisine sebep olan dört bulgu olmasıdır.Bu bulgular aşağıdaki gibidir:

1-)Ventriküler Septal Defekt(VSD):Kalbin 2 karıncığı arasında normalde olmaması gereken bir geçişin olmasıdır.

2-)Sağ Ventrikül (Karıncık) Çıkışında Darlık:Sağ karıncık normalde içindeki kanı akciğere pompalar.Burada gelişen darlık sebebiyle bunu tam olarak gerçekleştiremez.

3-)VSD'nin Üzerine Binen Aort:Aort (ana kan damarı) kalbin karıncıkları arasındaki geçişe doğru normalde olduğu yerden farklı bir yere kayar.

4-)Sağ Ventrikül Hipertrofisi:Sağ karıncık artan basınçtan dolayı daha fazla çalışır ve genişler.

Fallot Tetralojisi SebepleriFallot tetralojisinin sebebi tam olarak bulunamamıştır.Daha dünyaya gelmeden doğumsal oluşan hastalıklardan biridir.Ama yinede bazı risk faktörleri bulunmaktadır:

1-)Hamilelik sırasında kızamıkçık gibi geçirilen bir viral hastalık

2-)Hamilelik sırasında alkol kullanma

3-)Hamilelik sırasında kötü beslenme

4-)40 yaşından büyük gebe kalma

5-)Fallot tetralojisi olan bir ebeveyn


6-)Down sendromu veya DiGeorge sendromu varlığı


Çocuklarda ek olarak başka kalp sorunları da görülebilir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Fallot Tetralojisi Belirtileri1-)Bu hastalıkla doğan bebekler mavi görünürler.Bunun sebebi bebeklerin siyanotik (düşük oksijenli kanın vücutta dolanması) olmasıdır.Hatta bu hastalığa "mavi bebek sendromu, mor bebek sendromu" gibi adlar da verilmiştir.

2-)Anneyi emme,beslenme veya biraz daha büyük çocuklarda egzersiz,hareket sırasında nefes darlığı

3-)Aniden gelişen ve beklenmeyen bilinç kaybı (Bayılma)

4-)Parmak ve tırnaklarda anormal görünümle karakterize çomak parmak (Clubbing)

5-)Yaşına göre yeterince kilo alamama

6-)Uzun süreli ağlama

7-)Sinirlilik

8-)Kalpte üfürüm

Çomak Parmak Daha Çok Erken Farkedilmeyen Erişkinlerde Görülür

Fallot Tetralojisi TedavisiFallot tetralojisi genelde hayatın erken dönemlerinde farkedilip tedavi edilir.Cerrahi 2 kısma ayrılır:

1-)Geçici Cerrahi

Bazı bebeklerde öncelik olarak akciğerlere kan gitmesi sağlanır.Bunu için fallot tetralojisini oluşturan 4 bulguyu düzeltmeden önce bir şant ameliyatı yapılır.Yani sağdan sola geçen kanın, tekrar sola dönmesi sağlanır.Bunu yapmak için genelde pulmoner arter denilen akciğere kan taşıyan damar ile aort denilen vücuda kan taşıyan ana damar arasında bir bağlantı oluşturulur.

2-)Tam Cerrahi

Tam cerrahi, hayatın erken dönemlerinde yapılma eğilimindedir.Bu tür tedavi yönteminde fallot tetralojisine sebep olan 4 bulgu düzeltilir.

Karıncıklar arasındaki bağlantı bir yama ile kapatılır.

Sağ ventrikül çıkışında pulmoner arterdeki darlığa sebep olan kas tabakası inceltilir veya kapağın bir kısmı çıkarılır.Gerekirse pulmoner arter tamamen genişletilir.

Çocukta Fiziksel Aktivitede Bir Kısıtlama Olur mu?Cerrahi sonrasında da pulmoner kapakta bir tıkanıklık ve sızıntı meydana gelirse fiziksel aktivitelerde kısıtlanma yoluna gidilmek zorunda kalınabilir.

Ayrıca hastalığın üstüne ritim bozukluğu gibi başka bir kalp rahatsızlığı eklenirse çocuğun aşırı yorucu sporlardan kaçınması gerekir.

Eğer fallot tetralojisi ameliyatı başarılı geçerse çocuğunuz normal fiziksel aktivitelere rahatlıkla katılabilir.

Yine de en doğru yönlendirme hastayı tanıyan bir pediatrik uzman tarafından yapılacaktır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar