Tıp Dünyasını Değiştiren ve Önemli Derecede Etkileyen Buluşlar - Sağlık Dünyam

Tıp Dünyasını Değiştiren ve Önemli Derecede Etkileyen Buluşlar

Tıp günümüzde de hala gelişmekte olan bir bilim dalı.Hatta belki de en hızlı değişen ve gelişen bilim dalı bile diyebiliriz.Çünkü her geçen gün insan vücudu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkmakta.Buna istinaden yeni hastalıklar ve yeni ilaçlar keşfedilmekte.Ama tıpın temelini oluşturan ve zamanında ve hatta günümüzde hala adından söz ettiren buluşlar var.Bu yazıda bunlardan birkaçından bahsedeceğim.

Tıp Dünyasını Değiştiren Önemli Buluşlar1-)PenisilinAlexander Fleming Penisilini Keşfetmiştir

Penisilin günümüzde aktif bir şekilde kullanılan antibiyotiklerden biridir.Antibiyotikler bakterileri öldüren maddelerdir.Penisilin Alexander Fleming tarafından keşfedilmiştir.Bir gün Fleming yine bakterilerle ilgili çalışmalar yaparken bakterilerin de içinde bulunduğu petri kabını açık bir şekilde unutur.Bunun üstüne küf mantarları kabın içinde ve üzerinde üremeye başlar.Fleming geri dönüp petriye baktığında bakterilerin çoğu yerde ve genelde küflerin olmadığı yerlerde koloni kurup ürediğine görür.Yalnızca bir kenarda bakteriler ürememiştir.Bunun üzerine buna sebep olanın Penicilium Notatum adlı mantarın bir ürünü olduğunu düşünür.Yaptığı çalışmalar üzerine 1934 yılında "Penisilin"i keşfetmiş olur. (Antibiyotik Nedir ve Neden Kullanılır?)

2-)Helicobakter PyloriHelicobakter Pylori Keşfi Birçok Mide Hastalığının Açıklanmasını Sağlamıştır

Helicobakter pylori,mide mukozasında gastrit,peptik ülser gibi hastalıklara sebep olan hatta kansere kadar ilerleyebilen durumlara sebebiyet veren bir bakteridir.Bu bakterinin keşfiyle birlikte de birçok mide hastalığının sebebi ve tedavisi açıklanmış oldu.Avustralyalı Barry Marshall ve J.Robin Warren, H.Pylori'nin mide hastalıklarına sebep olabileceğini anladıktan sonra bunu kanıtlamanın tek yolunun bakteri ile kontamine suyu içip kendilerinde oluşturduğu etkiyi izlemek olduğunu düşündüler ki öyle yaptılar.İçtikten sonra yaptığı etkiyi inceledikten sonra buluşlarını kanıtlamış oldular.Bunun üzerine incelemeyi 1984 yılında yapmalarına karşın Tıp nobel ödülünü 2005 yılında aldılar. (Peptik Ülser Nedir?)

3-)KanserKanser ölümcül bir hastalık olsa da günümüzde birçok ilerleme katedilmiştir

Kanser günümüzde hala birçok kişinin hayatını alabilen ancak çok fazla aşama katedilen ve her geçen gün yeni çözüm önerileri üretilen bir hastalıktır.Kanser aslında vücutta bulunan hücrelerin mutasyona uğrayıp bozulması sonucunda kendi kendine kontrolsüzce çoğalması ile ortaya çıkar.Şuanda günümüzde kemoterapik ilaçlar,radyoterapi gibi çözüm yolları bulunmaktadır.Yeni amaç tüm vücut hücrelerini etkilemeden sadece kanser hücresine spesifik ilaç üretmektir ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Aslında kanser kavramı ilk olarak M.Ö. 3000-1500 yıllarında Mısır parşömenlerinde görülmüştür.Ancak kanser terimi bu isimle ilk defa Hipokrat tarafından kullanılmıştır.Hipokrat ayrıca iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümör kavramlarını da açıklamıştır.

4-)RöntgenRöntgen Tıp Dünyasında Büyük Bir İlerlemeye Sebep Olmuştur

Röntgen vücutla ilgili birçok bölgeyi görüntülemeye yarayan bir alettir.Röntgende kullanılan ışın X-ışınıdır.Röntgenin avantajlarından biri X-ışınının radyasyonik bir ışın olmamasıdır.Yani hücreleri iyonize etmez ve hücrelere zarar vermez.Bu yüzden sıklıkla ilk aşama görüntüleme yöntemi olarak kullanılır.Röntgen,Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilmiştir.Aslında Wilhelm Conrad Röntgen, ilk başta sadece bir tüp içerisindeki elektriği gözlemlemek için deneyi yapmaya başlamıştır.Ancak deney sırasında ortaya çıkan ışık parıldamalarını farketmiştir.Bunun üstüne siyah zemin üzerine bu ışıkları düşürüp röntgeni keşfetmiştir.

5-)İnsan Genom Projesiİnsan Genom Projesi 2003 Yılında Tamamlanmıştır

İnsan vücudunda ortalama 20 bin gen bulunur.Bu genler insanlar arasında %99.9 oranında benzerlik gösterir.Sadece %0.01'lik bir oranla insanlar birbirinden ayrılmaktadır ve bu oran insanlar arası farklılıkları oluşturmaktadır.İnsan genom projesi 1999 yılında yapılmaya başlanmıştır ve 2003 yılında sona ermiştir.Bu proje sonunda gen dizilimlerinin çoğu ortaya konmuştur.Bunun sayesinde genetik olan kalıtsal hastalıkların tespiti ve gen tedavileri konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve kaydedilecektir.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar