Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Komplikasyonları - Sağlık Dünyam

Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Komplikasyonları


Kalp Yetmezliği Nedir?
Kalp Yetmezliği Nispeten Ciddi Bir Hastalıktır

Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaçlarına karşılamak için gerekli işi yapamadığı duruma verilen isimdir. En sık görülen kalp yetmezliği belirtileri nefes darlığı ve halsizliktir. Kalp yetmezliği ilaçla tedavi edilebilse de, bazı durumlarda cerrahi veya diğer işlemler gerekebilir. Kalp yetmezliği tedavi edilmediğinde 5 ila 10 yıl içerisinde ölüm riskini ciddi biçimde arttıran bir durumdur. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve kalp ritmi anormallikleri gibi uzun süredir devam eden kalp rahatsızlıklarının son dönem sonucudur.


Kalp Yetmezliği BelirtileriEğer kalp yetmezliğiniz varsa, ne tür semptomlar yaşayabileceğinizi bilmek önemlidir. Belirtilerinize çok dikkat ederek, doktorunuzun daha doğru bir tedavi vermesine yardımcı olabilir, belirtilerinizi hafifletebilir ve kalp yetmezliğinin bazı ciddi komplikasyonlarını yaşama riskinizi azaltabilirsiniz.

Kalp yetmezliğinden kaynaklanan belirtilerin çoğu üç genel sınıfa ayrılabilir:

1-)Sıvı yüklenmesi (vücutta sıvı artışı) ve bu sıvının bazı organlarda birikmesine bağlı belirtiler

2-)Kalbin kanı pompalama gücünün azalmasına bağlı belirtiler

3-)Kardiyak aritmilere (ritim bozukluklarına) bağlı belirtiler

Akciğerde Aşırı Sıvı Birikimi (Pulmoner Konjesyon)

Kalp yetmezliği olan kişilerde sıvı artışı ve akciğerde birikimi maalesef sık görülür ve kalp yetmezliği olan kişilerin belirti göstermesinin en sık nedenidir.


Akciğerde Sıvı Birikiminin Gerçek Röntgen Görüntüsü

Kalp yetersizliğinde, kalbin kanı pompalaması normalden daha güçsüz bir biçimde olur. Bu azaltılmış pompalama kabiliyetini telafi etmek için vücut tuz ve suyu tutmaya çalışır. Sodyum (tuz) ve su birikimi başlangıçta bir miktar olarak kalp fonksiyonlarını iyileştirebilir.Ancak sonuçta sıvı birikimi aşırı hale gelir ve çeşitli semptomlara yol açar.


Bu belirtiler şunlardır:

Kilo almak: Tuz ve sıvı tutulması önemli ve hızlı kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle doktorlar, kalp yetmezliği olan kişilere kilolarını her gün izlememelerini önerir.Vücuttaki sıvı ağırlığının hızlı bir şekilde artması, kalp yetmezliğinin kontrolden çıktığını ve ilaçlarda veya diyette bir ayarlama yapılması gerektiğinin önemli bir işareti olabilir.


Ödem: Ödem veya şişme, kalp yetmezliğinde sıkça görülür. Aşırı sıvı, vücudun alt kısımlarında toplanma eğilimindedir.Bu yüzden ayak bileği veya bacak ödemleri sıklıkla yaşanır. Bu ödem oldukça belirgin ve rahatsız edici olabilir. Ek olarak, sağ kalp yetmezliği olan kişilerde karın bölgesinde sıvı birikimi (asit) ortaya çıkabilir.Ek olarak, kalp yetmezliğine sıklıkla anormal karaciğer fonksiyonu ve ciddi sindirim rahatsızlıkları dahil olmak üzere başka problemler de eşlik eder.

Akciğerde Sıvı Birikimi: Kalp yetmezliğinde, vücutta tuz ve sıvı birikmesi kalp odacıklarında daha fazla baskı oluşturur. Yüksek kalp basıncı, bu aşırı sıvının bir kısmının akciğerlerde birikmesine neden olur. Sonuç, akciğer tıkanıklığıdır. (pulmoner konjesyon)

Pulmoner konjesyon çok yaygın olduğu için, kalp yetmezliği için sanal bir eş anlamlı kelime olarak kullanılan "konjestif kalp yetmezliği" terimini sık sık duyacaksınız. Bu akciğerde sıvı birikimi tipik olarak aşağıdakiler gibi çeşitli semptomlara neden olabilen solunum güçlüğüne neden olur:

Fiziksel veya psikolojik çaba sonucu oluşan nefes darlığı (Efor Dispnesi): Dispne veya nefes darlığı, kalp yetmezliği olan kişilerde çok sık görülür. En yaygın olarak dispne eforla ortaya çıkma eğilimindedir. Bu değişiklikler meydana geldikçe, dispnenin oluşması için gereken efor miktarı değişecektir. Bu nedenle, kalp yetmezliği olan insanlar, dispne oluşmadan önce yapabilecekleri aktiviteye dikkat etmeli ve hangi durumun nefes darlığını kötüleştirdiğini doktorlarına bildirmelidir.

Özellikle, eforla ilgili dispneye genellikle kuru bir öksürük eşlik eder.

Ortopne: Ortopne, düz uzanırken,yatar pozisyonda oluşan nefes darlığıdır.Uyuyabilmek için daha fazla yastığa ihtiyaç duyulması, akciğer tıkanıklığının kötüleştiğinin klasik bir işaretidir.


Ortopne kişinin yatar pozisyonda nefes darlığının artması,oturur pozisyonda ise azalmasıdır

Paroksismal Gece Dispnesi (PND): PND, kötüleşen kalp yetmezliğinin bir başka klasik belirtisidir. PND'li insanlar aniden derin uykudan uyanıp, nefessiz kalırlar.

Akut Akciğer Ödemi: Akut akciğer ödemi, aşırı nefes darlığı ve öksürük üreten ani, hızlı akciğer tıkanıklığı nedeniyle ortaya çıkan durumdur. Akciğer ödemi tıbbi bir acil durumdur. Kronik kalp yetmezliği olan kişilerde, bu olaya genellikle kalp durumundaki ani bir değişiklik neden olur, ancak bazı kişilerde aşırı tuz tüketimi durumunda da oluşabilir.
Kalbin Pompalama Gücünde Azalma

Kalbin asıl işi, tüm vücudun organlarına kan pompalamaktır. Kalp yetmezliği olan kişilerde, bu pompalama hareketi genellikle en azından bir dereceye kadar azalır.

Çoğu durumda, zayıf kardiyak pompalamanın neden olduğu semptomlar, kalp kası aşırı derecede zayıfladığında görüldüğü için kalp yetmezliğinin nispeten geç safhasında görülür. Bu azalmış pompalama kabiliyetinin neden olduğu en belirgin semptomlar şunlardır:

1-)Aşırı zayıflık ve yorgunluk

2-)Kas zayıflığı ve kas kaybı

3-)Uyuşukluk 

4-)Aşırı kilo kaybı


Kalpte Ritim Bozuklukları (Aritmi)

Kalp yetmezliği yaygın olarak kalp ritmi bozuklukları, özellikle atriyal fibrilasyonla ilişkilidir. Bu aritmi yani ritim bozukluğu yaygın olarak aşağıdaki belirtilere sebep olur:

1-)Çarpıntı

2-)Baş dönmesi 

3-)Senkop (bilinç kaybı)


Semptomlara neden olmasının yanı sıra, kalp yetmezliği ile ilişkili aritmi ciddi veya tehlikeli komplikasyonlara da neden olabilir.


Kalp Yetmezliği KomplikasyonlarıKalp yetmezliği ciddi hale gelirse, birkaç korkunç komplikasyon ortaya çıkabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

Akciğer komplikasyonları: Uzun süreli veya şiddetli akciğer tıkanıklığı olan kişilerde akciğer komplikasyonları, özellikle de pnömoni (zatürre) ve pulmoner emboli gelişebilir.(Pnömoni Nedir?, Pulmoner Emboli Nedir?)

İnme: İnme, kalp yetmezliği olan kişilerde sık görülür, çünkü kan akışı göreceli olarak daha durgun olabilir ve kısmen kalpte oluşan kan pıhtıları beyne gidebilir.Böylece beyin dokusunun ölümüne neden olabilir. Bu intrakardiyak (kalp içi) kan pıhtıları genellikle atriyal fibrilasyon (aritmi) nedeniyle gelişir, fakat aynı zamanda, büyük ölçüde genişlemiş kalp hücrelerinde kan birikmesi nedeniyle de oluşabilirler.

Organ yetmezlikleri: Azalan kardiyak pompalama hareketi, vücuttaki diğer organlara ihtiyaç duyduğu kanın ulaşmasını engelleyebilir.Bu yüzden organlarda sorunlar meydana gelebilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde sıklıkla görülen nörolojik bozukluklara ek olarak, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ayrıca ciddi sindirim sistemi bozuklukları yaygındır.


Bu komplikasyonların herhangi biri, kalp yetmezliği ile yaşayan bir insanda çok daha uzun süreli sakatlık veya ölümle sonuçlanabilir.

Semptomlarınızdaki değişikliklere dikkat etmenin ana nedenlerinden biri, kalp yetmezliğiniz varsa, sizin ve doktorunuzun kalp durumunuzdaki olası değişikliklerden haberdar olmasıdır. 

Kalp yetmezliği semptomlarını şiddetli, muhtemelen geri dönüşü olmayan bir duruma ilerlemeden önce erken bir aşamada stabilize etmek çok daha kolay ve daha etkilidir.

Kalp Yetmezliği EvrelendirilmesiEvre A: Kalp yetmezliği gelişimi açısında yüksek risk altında olup yapısal kalp hastalığı olmayan grup

Evre B: Yapısal kalp hastalığı olan fakat belirtisi olmayan grup

Evre C: Altta yatan kalp hastalığı ile ilişkili geçmişte veya halihazırda kalp yetmezliği belirtileri olan hastalar

Evre D: Özel tedavi stratejileri gerektiren son dönem kalp yetmezlikli hastalar

Kalp Yetmezliği Fonksiyonel SınıflandırılmasıKlas I-Asemptomatik Kalp Yetmezliği:Kalp hastalığı var fakat haraket kapasitesini kısıtlamıyor.

Klas II-Hafif Kalp Yetmezliği: Fiziksel aktivitede hafif kısıtlama var.Ancak dik yokuş çıkma yada birkaç kat merdiven çıkma gibi durumda nefes darlığı yapar. Genellikle normal bir sosyal yada iş hayatı var.

Klas III-Orta Kalp Yetmezliği: Günlük işlerinde bile zorlanan semptomatik hastalardır.Düz yolda yürüme nefes darlığına neden olur.

Klas IV-İleri Kalp Yetmezliği: Hiçbir aktivitede bulunamaz.Hatta istirahatta bile hastalar semptomatik olabilir.

Kalp Yetmezliğini Arttıran FaktörlerBunlar kalp yetmezliğinin ortaya çıkışını hızlandıran ya da mevcut yetersizliği daha da artıran faktörlerdir:

- Hipertansiyon

- Aritmiler

- İnfeksiyon

- Anemi

- Hipertroidi

- Diyetde tuzun artması

- Pulmoner emboli

- İlaçların kesilmesi, su tuz tutulumuna yol açan ilaçların alınması
Yorum Gönderme

0 Yorumlar