Morbidite Nedir? Mortalite Nedir? - Sağlık Dünyam

Morbidite Nedir? Mortalite Nedir?

Morbidite nedir,morbidite nedir tıp,mortalite nedir,mortalite nedir tıp gibi sorular oldukça sık sorulur.


Anne olan kadınlardaki mortalite oranını gösteren tablo

Tıp dünyasında bu terimler aslında halk sağlığı ve biyoistatistik ile ilgilidir.

Morbidite, kelime anlamı olarak hastalık,tıbbi problem anlamına gelir.Örneğin morbidite oranı belli bir hastalığa yakalanan kişilerin sağlıklı kişilere oranını ifade eder.

Morbidite oranı sayesinde hastalıkların,popülasyonu ne kadar etkilediği sağlıkçılar ve istatistikçiler tarafından hesaplanır.Buna göre toplumu sıkça etkileyen hastalıkların güçleri hakkında oranlar oluşturulur.

Örneğin boğmaca hastalığı morbidite oranı 1999 yılında yüz binde 14 iken,2010 yılında yüz binde 0.30'a düşmüştür şeklinde bir cümle hastalığın yıllar içinde görülme sıklığının nasıl değiştiğini ifade ederek,hekimlere ve hastalara yol gösterir.

Mortalite kelimesi ise bir toplumda belli bir hastalığı yakalanan kişilerdeki ölüm oranını ifade eder.

Örneğin evre 4 beyin tümörü gibi mortalite oranı yüksek olan bir hastalık tanımlandığında,bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğunun öldüğü anlaşılır.Yorum Gönderme

0 Yorumlar