Patoloji Nedir? Patoloji Neye Bakar? - Sağlık Dünyam

Patoloji Nedir? Patoloji Neye Bakar?

Patoloji nedir,patoloji nedir tıp,patoloji ne demektir,patolojik tanı nedir,patoloji ne iş yapar,patolojik nedir gibi sorular hem hastalar hem de tıp fakültesine yeni başlayan öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorulardandır.

Patoloji Nedir?Meme kanserinde patolojik olarak saptanan fibrokistik değişiklik

Patoloji, hastanedeki diğer temel bilim bölümleri gibi bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Patoloji bölümü,insanda hastalık yaratan şeylerin nedenini inceleyen,bunların vücuda nasıl etki ettiklerini belirleyen ve hastalıklı doku ve organları morfolojik yani hücresel düzeyde inceleyen bir alandır.

Patoloji bölümü hastanede en sık olarak, diğer cerrahi bölümlerden alınan biyopsileri inceler ve bir rapor oluşturur.Bunun haricinde sitolojik (hücresel) inceleme ve otopsi incelenmesinde de görevleri vardır.

Patoloji,tıp fakültesinde temel olarak işlenen derslerden biridir.Histoloji de hücre,doku ve organların mikroskopta incelendiği bir alandır.

Ancak patolojiden farklı olarak hastalıklı dokular değil normal dokular incelenir.(Diğer tıp fakültesi dersleri için bu yazıyı inceleyebilirsiniz.)

Patoloji,patos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşur.Yani kelime anlamı hastalık bilimidir.

Patoloji ne demek sorusunun cevabını örnek vererek açıklarsak daha anlaşılır olacaktır.

Örneğin sizde genel değerlendirmeler sonucunda, meme kanseri olduğu yönünde şüphelenildi ve biyopsi istendi.Alınan biyopsi patoloji laboratuvarına gönderilir.Daha sonra morfolojik düzeyde mikroskop ile incelenir.

Sonunda karşılaşılan görüntü sonucunda meme kanserinin olup olmadığı,varsa hangi evrede olduğu patoloji raporu ile ortaya konur.

Eğer raporda patolojik sorun tespit edildi cümlesine rastlanıyorsa,bu sizde incelenen hastalık ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir.Tabii ki daha sonrasında hekimin incelemesi üzerine direkt tanı konulabildiği gibi daha üst tanı testlerine ihtiyaç da duyulabilir.

Sıkça merak edilen cümlelerden biri de "patolojik bulguya rastlanmadı veya patolojik bulgu yoktur" ibaresidir.Bu cümle genelde biyopsi sonuçlarında yazar.Bunun anlamı,incelenen hastalık yönünde morfolojik olarak herhangi bir sorunun olmadığıdır.Bunun sonucunda büyük ihtimalle hekiminiz başka hastalıklara yönelecektir.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere,patoloji tıp dünyasında tanı ve tedavi için olmazsa olmaz bölümlerden biridir.

Patolojinin kendi içinde farklı çalışma alanları bulunur:

Sitopatoloji, hücresel düzeyde hastalıkları inceleyen ve teşhis eden bir patoloji dalıdır. Genellikle kanser teşhisine yardımcı olmak için kullanılır, fakat aynı zamanda bazı bulaşıcı hastalıkların ve diğer iltihaplı durumların teşhisine yardımcı olur. 

Sitopatoloji, genel olarak, tüm dokuları inceleyen histopatolojinin aksine, kendiliğinden eksfoliye edilmiş,dokulardan aşınmış,ince iğne aspirasyonu ile alınmış numuneleri inceler. 

Moleküler patoloji, son on yılda kayda değer ilerleme kaydeden nispeten yeni bir disiplindir. Organ, doku veya bedensel sıvı içindeki moleküllerin incelenmesi yoluyla hastalığın teşhisinin konmasına yardımcı olur.

Kanser gibi genetik koddaki mutasyonlar sonucunda oluşan hastalıklarda,bu mutasyonların tanımlanması ve klinisyenin uygun şekilde hastalığı sınıflandırması,uygun tedavinin verilmesi gibi olaylarda yardımcı olur.

Sonuç olarak, moleküler patolojinin en önemli özelliği, moleküler analiz sayesinde, hastanın kendi genetik yapısına dayanarak bazı kanser önleyici tedavilere yanıtını tahmin etmemizi sağlayarak kişiselleştirilmiş,özel ilaçların uygulanmasına olanak vermesidir.

Cerrahi patoloji, hastalığın kesin teşhisi için çıplak gözle veya mikroskop altında dokuların incelenmesine odaklanan en önemli ve zaman alıcı patoloji dalıdır. 

Cerrahi patolojide,küçük deri biyopsileri, kanser teşhisi için çekirdek biyopsiler ve tümörlerin çıkarıldığı ameliyatlar gibi cerrahi olarak çıkarılmış örnekler incelenir.


Otopsi, bir patolog tarafından gerçekleştirilen ve ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir cesedin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden oluşan oldukça özel bir cerrahi işlemdir. 

Otopsi veya ölüm sonrası muayenenin temel amacı ölüm nedenini, ölmeden önce kişinin sağlığını ve ölümden önce tıbbi tanı ve tedavinin uygun olup olmadığını belirlemektir.
Yorum Gönderme

0 Yorumlar