Metaplazi Nedir? İntestinal Metaplazi Nedir? - Sağlık Dünyam

Metaplazi Nedir? İntestinal Metaplazi Nedir?

Metaplazi nedir,metaplazi nedir tıp,intestinal metaplazi nedir,skuamöz metaplazi nedir,displazi nedir gibi sorular oldukça sık sorulmaktadır.

Metaplazi Nedir?
Skuamöz metaplazi

Metaplazi, normal bir yetişkin hücrenin, başka bir normal yetişkin hücre tipine dönüşümdür.Burada önemli olan metaplazide sağlıklı hücrenin tekrar sağlıklı ama başka bir hücreye dönüşmesidir.Eğer anormal,sağlıksız bir hücreye dönüşüm olursa,hücrenin kanserleşmeye başladığı anlamına gelen displazi terimi kullanılır.

Metaplaziler,hastanelerdeki patologlar tarafından,biyopsi materyali ile incelenir.Patologlar tarafından gözlemlenen en yaygın metaplazi tipi, skuamöz metaplazidir. (Patoloji Nedir? Neye Bakar?)

Glandüler metaplazi tipi, midedeki asitin reflü ile distal özofagusa dönmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, yaralanmaya cevap olarak ortaya çıkabilir. Bu kronik yaralanma şekli, iltihaplı skuamöz mukozanın normal ince bağırsak mukozasının birçok özelliğine sahip olan glandüler mukozaya dönüşümünü uyarabilir. 

Metaplazi normal bir fizyolojik cevap olarak da ortaya çıkabilir. Fizyolojik metaplazinin bir örneği, adet dönemi sırasında uterus ve servikste skuamokollumar kavşak transformasyon bölgesi boyunca geçerken oluşan skuamöz metaplazidir. 

Her ne kadar bazı metaplazi formları normal olarak ortaya çıksa da,diğer metaplazi tipleri önemli işlev bozukluğu ile sonuçlanabilir. Örneğin, solunum epitelinin skuamöz metaplazisi, sigara içmenin bir sonucu olarak oluşur ve ortamdaki enfeksiyon ve toksik maddelere karşı büyük bir engel oluşturan, normal mukosilier bariyerin kaybına neden olur. 

Çoğu metaplazi türü, uyarıcı çıkarıldığında geri dönüşümlüdür. Ancak birkaçı (mide asidi geri akışına tepki olarak özofagusun intestinal metaplazisi) kalıcı olma eğilimindedir.

İntestinal Metaplazi Nedir?İkinci en sık görülen metaplazi tipi intestinal metaplazidir. İntestinal metaplazi genelde mide-yemek borusu kavşağındaki distal özofagusta veya glandüler midede oluşur.

Barrett özofagusu, reflü durumunda,distal özofagusun skuamoz epitelinin,kolumnar epitele dönüşmesine verilen isimdir. Barrett özofagusu düşük dereceli displaziye ve yüksek dereceli displaziye ilerleyebilir.Ayrıca en son olarak özofageal adenokarsinom denilen kansere dönüşebilir.Radyofrekans ablasyonu ve endoskopik mukozal rezeksiyon gibi ablatif yaklaşımlar, displastik (kanserleşmeye başlamış) durumlarda kullanılır.İlginçtir ki, ablasyondan sonra bile, Barrett özofagusunun tekrarlama riski vardır.Yorum Gönderme

0 Yorumlar